Club de lectura fàcil

En col·laboració amb el Centre de Formació d'Adults de Vila-seca la Biblioteca organitza un club de lectura fàcil per a l'alumnat que està aprenent català i castellà. El club realitza diverses trobades al llarg del curs escolar on es comenten diferents llibres, sempre adaptats i amb el segell de l'Associació Lectura Fàcil

Els llibres de lectura fàcil inclouen imatges descriptives que harmonitzen el text, textos en bandera, línies que respecten les unitats sintàctiques dels textos, marges amples i interlineat generós.

La lectura fàcil és necessària perquè l’accés a la lectura i a la informació és un dret i una necessitat social. Perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències. Perquè molts textos tenen un excés de tecnicismes, una sintaxi complexa i una presentació poc clara. Perquè més del 30% de la població té dificultats lectores.

Consulteu més informació sobre la lectura fàcil al web de l'Associació.

Lectures fàcils