Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

El celler de la Cooperativa agrícola

El celler de la Cooperativa agrícola, de to monumental i classicista, data de l'any 1919 i és obra de l'arquitecte Pere Domènech i Roura. Té planta rectangular i tres naus, amb unes dimensions generals de 44 x 25 metres, amb la façana formant un lleuger fals escaire. La façana principal és de paredat comú, amb carreus de sauló a les cantonades i a l’ornamentació. Una gran obertura de ventilació de 6,5 metres d’alçada, acabada amb arc de mig punt de 6,25 metres de llum, és l’element que caracteritza la composició d’aquesta façana. Sota un sòcol opac amb dues torres nanes al costat que es projecten cap amunt, amb pilars adossats a la paret, en una de les quals s’hi situa l’altre accés. Les cornises, que es repeteixen com a faixes decoratives, són de pedra motllurada i recorren les façanes laterals emmarcant la fila de finestres de la part superior.

Bibliografia

Treball sobre el Celler realitzat pels alumnes de 6è de primària de l'Escola Mestral (curs 2001/2002)

Cliqueu sobre cada punt del menú per consultar la informació.

Escola MestralSituació Orientació i plànols Biografia Història Fases de construcció Principals dimensions Parets Interior Altres edificis modernistes Bibliografia Realització del treball

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."