VII Premi Vila-seca Inèdit

Premis

  • Premi Biblioteca de Vila-seca. Ordinador portàtil i lot de llibres al treball Com afecten els escacs a l'aprenentatge, de Leyre Jiménez Torres.
  • Premi Agrupació Cultural de Vila-seca. Secció de lletres. Tauleta i lot de llibres al treball L'oli d'oliva: l'or líquid a Vila-secade Paula Garro Guirao.
  • Premi Centre d'Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras. Dones i gènere. Desert.

 

Objecte

La Biblioteca de Vila-seca i la Regidoria de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques de l’Ajuntament de Vila-seca convoquen la setena edició del premi VILA-SECA INÈDIT: treball de recerca local de batxillerat

Bases

1. Es podran presentar al premi els alumnes de batxillerat del curs 2022/2023 de centres educatius de Vila-seca o de les comarques veïnes que hagin realitzat el treball de recerca sobre temes d’àmbit local del municipi, tant des del punt de vista científic i tècnic com cultural, històric, social, etc.

2. Els treballs seran originals i inèdits i redactats en català. Hauran de tenir el vistiplau dels tutors del centre educatiu.

Tractaran sobre temes relacionats amb el municipi, de les diferents àrees del coneixement, com per exemple: medi ambient i paisatge, botànica, zoologia, geologia, salut, indústria, agricultura, turisme, arquitectura i patrimoni, arqueologia i història, societat, cultura i tradicions, genealogia, biografia, bibliografia, toponímia, etc.

En homenatge a Maria Elena Maseras, la convocatòria inclou un  reconeixement al millor treball sobre estudis de dones i gènere.

3. Es valoraran  diferents aspectes del treball presentat:

El rigor i l’originalitat en el tractament del tema, les noves aportacions a la recerca, etc.

La metodologia (idoneïtat de les fonts d’informació, investigació experimental...)

La presentació (recursos gràfics, exposició de continguts, disseny, etc.)

4. Premi Biblioteca de Vila-seca, un ordinador portàtil valorat en 550€ i un lot de llibres.

Premi Agrupació Cultural de Vila-seca. Secció de Lletres, una tauleta valorada en 150 € i un lot de llibres.

Premi Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras. Dones i gènere, un llibre electrònic i un lot de llibres.

Els treballs guanyadors seran publicats al web d’història local de la Biblioteca. www.bibliotecavila-seca.cat.

Els tutors dels alumnes premiats rebran un diploma acreditatiu de reconeixement.

En el cas que un treball col·lectiu sigui premiat, es podrà distribuir el valor del premi entre tots els autors. 

El lliurament dels premis es farà en un acte públic el mes de maig de 2023.

5. Es presentarà un sobre tancat on hi figuri el títol del treball i el pseudònim. El sobre contindrà:

a. Una còpia en paper.

b. Un pendrive amb una còpia digital en format PDF.

c. Un altre sobre tancat amb el títol del treball i les dades de l'autor: nom i cognoms, DNI, adreça postal, correu electrònic, telèfon de contacte, centre educatiu i tutor del projecte.

El lloc de presentació serà la Biblioteca Pública c. Tarragona, 7 43480 de VILA-SECA. Tel. 977 391363, a/e: bm.vila-seca@vila-seca.cat

El termini màxim fixat per presentar els originals serà el 18 d’abril de 2023.

6. El jurat estarà format per cinc membres: un representant de l’Agrupació Cultural de Vila-seca, un representant del Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras, un representant de l’àmbit docent, un representant de la Biblioteca i un representant de l’Àrea de Cultura que actuarà com a president del jurat.

El premi es podrà declarar desert si les obres presentades no s’ajusten a les bases d’aquesta convocatòria o no reuneixen la qualitat requerida.

El president del jurat es farà càrrec de resoldre altres qüestions no previstes.

7. L’acceptació del premi comportarà l’autorització a comunicar públicament els treballs a través d’Internet al web de la Biblioteca d’acord amb la llicència Creative Commons o la reproducció per altres mitjans.

Si l’autor publica el treball per altres mitjans, hi haurà de fer constar el premi obtingut.

8. Els treballs no premiats es podran recollir a la Biblioteca Pública de Vila-seca a partir del 20 de juny de 2023.

9. La participació en aquest  premi comporta l’acceptació de les bases.

Eines

tr-joves0