Centres educatius

 

La biblioteca col·labora amb els centres educatius en la formació i desenvolupament dels infants i joves i dóna suport als mestres i a la comunitat educativa del municipi.

 

Oferim als centres escolars

 • Activitats d'animació a la lectura: sessions de contes, tallers d'escriptura, mostra de dibuix per Sant Jordi.
 • Propostes de dinamització cultural: Setmana del Llibre Infantil i Juvenil a les comarques de Tarragona, exposicions, mostres compartides, etc.
 • Formació d'usuaris: visites a l'equipament, sessions d'introducció en l'ús d'eines de cerca d'informació.
 • Préstec de documents: lots itinerants i préstec especial.
 • Espais compartits Biblioteca/Escola.
 • Suport tècnic per a l'organització de la biblioteca dels centres.
 • Recursos per a la formació continuada de mestres i educadors.

 

Donem suport a projectes:

 • Programa d'innovació educativa "Biblioteca Escolar PUNTEDU". La biblioteca participa en la difusió del projecte entre els diferents centres educatius i col·labora activament amb el PUNTEDU de l'Institut Ramon Barbat.
 • Pla Educatiu d'Entorn

Notícies

Les xifres del 2018

16/01/2019

 

 • 258 (Vila-seca) i 208 (La Pineda) dies de servei.
 • 50.350 documents prestats.
 • 91.014 visites.
 • 141 activitats de promoció de la lectura, formació i lleure cultural.
 • 400 nous carnets.
 • 5.047 consultes a serveis d’informació i referència.