Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

Torre Tuies del Cafè

Carrer de Sant Antoni, 38

 

En obrir l'Ajuntament un nou carrer, a les darreries del segle passat, quedà al descobert aquesta torre que tenia indubtablement la funció de guaita per rebre i transmetre els senyals d'alarma en els casos d'atacs pirates, molt freqüents fins al segle XVII, moment en què les torres de guaita i defensa van passar de propietat municipal a privada.

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."