Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

Torre dels Olzina

El 1162 ja és coneguda com a “Torre de l’homenatge”. La donació reial als Olzina condicionava la construcció d’un castell o fortificació que protegís els béns i les persones (l’homenatge), provinents dels territoris cristians més septentrionals que s’avenien a repoblar les terres reconquerides després de més de dos-cents anys d’ocupació dels sarraïns. Per les restes localitzades en el mateix enclavament i el seu entorn, gairebé segur que aquesta torre fou edificada, com era freqüent, sobre una antiga construcció de l’època romana.

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."