Traductor

Fons històrics
República i Guerra Civil

"">

Sociedad Femenina Socialista de Vila-seca (1933)

Document de constitució i reglament de la Sociedad Femenina Socialista de Vila-seca, fundada l'any 1933.

La comissió organitzadora l'encapçalaven Dolores Martí de Broseta, Carmen Moyano i Carmen Jordà de Porqueras.

La primera junta directiva la conformaven: Dolores Martí de Broseta, Engràcia Fontrodona, Emília Cervelló, Maria Gesalí, Maria Planas, Francisca Martí i Maria Saltó.

 

Original conservat a l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."