Traductor

Tradicions
Goigs

Sant Bernat Calvó

 

Goigs del glorios St. Bernat Calvó, bisbe de Vich,: batejat en la iglesia parroquial de Sant Esteve Protomàrtir, de la vila de Vilaseca.

Estampa dels Hereus de la V. Pla, 1878.

32 cm.

Arxiu Casulà

Enllaç

 

Gozos al glorioso san Bernardo Calvó: obispo de Vich, cuyo cuerpo se venera en su capilla suntuosa en la catedral de Vich.

Imp. Anglada, 19--.

31 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

Goigs en llahor del gloriós sant Bernat Calvó: bisbe de Vich.

Imp. de la VIuda de R. Anglada, 1900.

32 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

Goigs en llahor del gloriós Snt. Bernat Calvó: bisbe de Vich.

Anglada, 1908.

31 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

Goigs en llahor del gloriós S. Bernat Calvó: bisbe de Vich.

Imp. Anglada, 1924.

32 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

MASSONS i ANDREU, Josep (text) / BALDELLÓ, Mossèn Francesc

Goigs a llahor del gloriós sant Bernat Calvó: abat de Santes Creus i bisbe de Vic, titular de la nova parròquia de Barcelona (P.N.) la festa del qual celebra l'Església el 24 d'octubre.

Edicions Columba, 1949.

31 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

BOSCH i JOVER, Miquel (text) / SUBIRACHS i RICART, Rafael (música)

Goigs a llaor de sant Bernat Calvó: abat de Santes Creus i bisbe de Vich.

Torrell de Reus, 1954.

32 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

 

BOSCH i JOVER, Miquel (text) / SUBIRACHS i RICART, Rafael (música)

Goigs a llaor de sant Bernat Calvó: abat de Santes Creus i bisbe de Vic.

Torrell de Reus, 1958.

2a ed. 31 cm.

Arxiu Casulà.

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."