Traductor

Fons històrics
Edat contemporània

"">

Reglament de l'Ajuntament de Vila-seca (1892)

Reglamento interior para el régimen del Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Vilaseca (1892).

Reglament signat pel Sr. Dalmau (Alcalde) i pel Sr. Planas (Secretari), el 10 de maig de 1892.

Còpia digital del document original, propietat de la família Mas Castelltort

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."