Traductor

Fons històrics
República i Guerra Civil

"">

Paper moneda de Vila-seca (1937)

En la sessió del dia 1 d'abril de 1937 l'Ajuntament de Vila-seca acordà emetre paper moneda local amb els valors d'1 pesseta i 50 cèntims, per un import total de 12.000 pessetes.

 • Emissió: 1 d'abril de 1937
 • Organisme emissor: Ajuntament
 • Venciment: no indicat
 • Material: paper blanc
 • Forma: rectangular
 • Numeració: impresa en blau-marí al revers
 • Particularitats: Segell tampó violeta ovalat "Alcaldia Republicana" al revers

 

 • Valor: 1 pesseta.
 • Tiratge: 8.000.
 • Mides: 67x95 mm.
 • Colors: lila sobre fons groc a l'anvers. Blau-marí al revers.

 

 • Valor: 50 cèntims.
 • Tiratge: 8.000.
 • Mides: 57x104 mm.
 • Colors: Vermell sobre fons verd a l'anvers. Blau-marí al revers.

Bibliografia

 • TURRÓ i MARTÍNEZ, Antoni. El paper moneda català (i altres signes monetaris): emissions de la guerra 1936:1939. Catàleg general històrico-descriptiu: Valls d'Andorra-Principal de Catalunya. Barcelona: L'Avenç: Diputació de Barcelona, 1982.

Font

Arxiu Històric Municipal

 

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."