Traductor

Els llocs
Jaciments arqueològics

Mas d'en Gras

Situada a la partida del Mas d’en Gras, es tractava d’una explotació agropecuària. Les restes estan força arrasades, però cal destacar el bon estat de la zona de les termes, les quals es troben excavades. El moment constructiu data del segle II a.C. i els banys van ser abandonats a inicis del segle III d.C, tot i que sembla probable que l’activitat a la vil·la va continuar uns anys més, com ho demostra la presència de runa per sobre els nivells d’amortització del forn.

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."