Traductor

Els llocs
Jaciments arqueològics

La Canaleta

Aquesta vil·la va ser documentada pel Grup de Recerques de Vila-seca, a l’igual que les restes d’època romana que es troben pels voltants del castell i que, molt probablement, formen part del mateix conjunt. Als anys setanta hi van dur a terme una intervenció important que va posar al descobert un seguit d’estructures consistents en paviments d’opus signinum, abocadors, tres dipòsits, un d’ells amb forat de desguàs, conduccions relacionades amb els dipòsits i habitacions documentades principalment al sector nord, amb paviment d’opus signinum, alguns amb tessel·les. Els murs documentats són majoritàriament d’opus caementicum, tot i que se n’han detectat carreus. La major part de restes documentades corresponen cronològicament als segles I a.C. i I d.C., amb alguns materials que allarguen la cronologia fins al segle II d.C. L’any 2000 es va dur a terme la delimitació arqueològica definitiva del jaciment, que abasta una superfície d’uns 8.400 m².

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."