Traductor

Les veus
Veus de la memòria

Joan Clavé Morell

Primera part

Segona part

Tercera part

Quarta part

Cinquena part

Sisena part

Entrevista: Anna Plaza

Vídeo: Daniel González


"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."