Traductor

Fons històrics
Edat contemporània

"">

Sol·licitud a l'Estat d'exempció de desamortització del Santuari de La Pineda (1876)

Sol·licitud a l'Estat d'exempció de desamortització del Santuari de La Pineda (1876).

Document signat per l'alcalde Mariano Xatruch i els regidors de l'Ajuntament el 21 d'agost de 1876.

Arxiu Històric Municipal

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."