Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

Església de Sant Esteve

L'Església de Sant Esteve, amb característiques renaixentistes i gòtiques, es va començar a construir entre els anys 1559 i 1576, segons mossèn Salvador Babot.

L'estil renaixentista es veu en les senzilles formes, tant interiors com exteriors. Destaca el frontó triangular sobre dues columnes jòniques a la porta de l'entrada, cobert amb un arc de mig punt. Sobre aquest frontó es troba un òcul circular, sense radis, cobert amb una vidriera amb la representació dels elements de l'escut de Vila-seca: les pedres, la palma martirial i el llibre de Sant Esteve.

L'estil gòtic es veu en la planta, una única nau, envoltada de petites capelles allotjades entre els contraforts, les voltes de creueria i el capçal poligonal.

 

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."