Traductor

La gent
Entitats

Escola Sant Bernat Calvó

L’Escola Sant Bernat Calvó sorgeix inicialment com una ampliació de la primera escola de Vila-seca, l’Escola Antoni Torroja i Miret. El setembre de l’any 1976 s’inaugurava l’edifici i el curs 1976/1977 s’ubicava a les seves instal·lacions la 2a etapa d’EGB del Torroja i Miret.

La distribució dels alumnes es va fer per ordre alfabètic i els alumnes de la lletra A a la lletra L es van quedar a l’Escola Torroja i Miret i els de la lletra M a la Z, van passar a formar part de la nova escola, Sant Bernat Calvó.

El 13 de setembre de l’any 1977 es celebra el claustre constituent de l’Escola Sant Bernat Calvó, i el curs 1977/1978 és el seu primer any oficial. Els 17 professors que van integrar el primer claustre van ser: Maria Dolores Solé Tarrida, Catalina Toral Alonso, Lázaro Saz Jiménez, Fernando Sahuquillo Cantero, Miguel Gascueña Jiménez, Gloria Torres Fontao, Carlos García Coronado, Francisco Javier Labata Larraz, Filomena Muñoz Vallvé, Adoración Quílez Muniesa, Gonzalo Quirós Rubio, Maria Antonia Gelonch Sugrañes, Maria Teresa Llausà Pedret, María Pilar Martínez Fuertes, Silvero Saiz Mayordomo, José Chies Gayán i Ildefonso Velasco Rodríguez. Durant aquells primers mesos pren possessió el primer director, en Fernando Sahuquillo Cantero (11/10/1977) i el mes de novembre es crea l’Associació de Pares d’Alumnes.

L’escola impartia els cursos de 1r a 8è d’EGB, però no va ser fins al curs 1983-84 que el centre té parvulari propi.

Durant l’any 1984 s’elabora el Primer Pla de Normalització Lingüística i el 6 de juny del mateix any es redacta la primera acta de reunió de claustre en llengua catalana. El setembre del mateix any la mestra Ma. Rosa Martí inicia una línia en català de P4 i un any després, la primera línia en català a 1r d’EGB amb la mestra Ma. Rosa Pujol. El programa d’immersió lingüística s’implanta l’any 1988.

El 10 de juny de l’any 1986 es constitueix el Consell Escolar, que tria com a nou director Joan Ramon Valldepérez. El gener de l’any següent arriba el primer ordinador a l’escola, tot i que no és fins a finals del 1994 que s’inaugura l’Aula d’Ensenyament Assistit per Ordinador.

A banda dels canvis tecnològics, la dècada dels 90 va marcar l’inici d’una nova etapa. El maig del 1994 neix la revista escolar La Senalla i el curs 1994-95 s’inicia la reforma educativa i s’inauguren les noves aules de P3. L’arribada de la LOGSE va implicar que s’habilitessin dues aules per impartir el 1r curs d’ESO de l’Institut Ramon Barbat durant el curs 1996-97 i el punt i final de l’EGB.

Durant aquesta època també es van habilitar diferents espais que van acollir l’Aula d’Idiomes, la de Plàstica-Tecnologia i la Biblioteca i es va crear la primera pàgina web de l’escola.

Amb el nou segle, l’Escola Sant Bernat commemora el seu 25è aniversari l’any 2002. La celebració va comptar amb diversos actes que es van fer coincidir amb la Festa Major d’Hivern. Com a esdeveniment destacat es va presentar l’escultura mural realitzada per Antoni Mas que decora la façana del centre

L’última ampliació del centre es va dur a terme el curs 2016-17, quan es va inaugurar un nou espai polivalent

Al llarg de la darrera dècada, l’Escola Sant Bernat ha donat especial importància a la renovació educativa i a la integració de les noves tecnologies, sense deixar de banda les tradicions.

D’aquesta forma, els trets que diferencien l’ensenyament a l’Escola Sant Bernat són aquests:

 • L’aposta pel plurilingüisme, integrant l’anglès al dia a dia de l’escola .
 • L’Escola és centre Erasmus+. Des de l’any 2015 ha aconseguit 5 beques que faciliten intercanvis amb escoles d’altres països.
 • La inclusió de la robòtica i la programació des de l’educació infantil.
 • La inclusió de la robòtica i la programació des de l’educació infantil.
 • L'aposta per incloure els escacs dins l’horari lectiu amb el projecte Escacs a l’Escola des del curs 2013-14.
 • És centre pilot del Programa d’innovació pedagògica Aliança STEAM.
 • La integració d’infants amb necessitats educatives especials.

 

Directors

 • Fernando Sahuquillo Cantero (1977-1986)
 • Joan Ramon Valldepérez (1986-1989)
 • Josep Ma. Pérez Reverté (1989-2016)
 • Laura Chamorro Casas (2016-)

 

Revista La senalla

 

Bibliografia i recull de premsa

 

Expedient sobre la designació del nom de l'Escola Sant Bernat Calvó.

1977

Ajuntament de Vila-seca

Enllaç

 

Recull de premsa Escola Sant Bernat Calvó.

1987-2020

Enllaç

 

 

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."