Traductor

La gent
Entitats

Escola Antoni Torroja i Miret (1965-2015)

L'Escola Antoni Torroja i Miret celebra el seu 50è aniversari amb un projecte educatiu consolidat i el reconeixement de la ciutadania a la seva tasca docent al llarg d’aquests anys. Un prestigi assolit gràcies a la tenacitat i l’empenta dels equips directius, a l’esforç d’una llarga llista de mestres i al suport de les famílies i les administracions. L’Escola Torroja i Miret, coneguda com “el Torroja” és un centre docent de referència al municipi que ha format a diverses generacions de joves vila-secans alguns dels quals han destacat en àmbits com l’artístic, cultural, esportiu, comunicació... Parlem de personatges com l’escultor Antoni Mas, l’esportista Helena Casas, el periodista Xavier Graset i molts altres que han format part de l’alumnat del centre.

Els antecedents

L’any 1961 l’Ajuntament sol·licita formalment a la Junta Provincial de Construcciones Escolares la construcció d’una escola per atendre la demanda de la població. Aquell any hi havia inscrits a les Escoles Velles 359 alumnes. El 1962 el Ministerio de Educacion Nacional aprova, a petició de l’Ajuntament, la construcció del nou edifici de l’escola pública municipal, situada als terrenys coneguts com Camp de Fèlix, amb un pressupost de 948.861,70 pessetes.

La inauguració

L’Escola va ser inaugurada l’any 1965 amb 18 aules de primària, 2 de parvulari i 10 professors. Porta el nom del professor Antoni Torroja i Miret, que va ser una figura fonamental en la seva construcció, oferint el seu suport en el procés de sol·licitud del nou centre educatiu i intervenint en el procés d'adquisició dels terrenys. Els alumnes de les antigues Escoles Velles es van traslladar al nou edifici el curs 1965-1966. La primera directora va ser Antònia Savé Mestre.

El creixement

El boom turístic i la necessitat de mà d’obra de la indústria de la zona va disparar la immigració; la població va créixer de manera molt ràpida, fet que va motivar diferents ampliacions de l’escola els anys 1969, 1971 i 1972, fins arribar a les 38 aules.

L’any 1974 es construeix un altre edifici dins els terrenys de l’escola amb 16 classes més. Finalment, l’any 1977 aquesta ampliació es converteix en escola independent, amb el nom d’Escola Sant Bernat Calbó.

L’any 1975 s’inicien les classes a la Plana i a la Pineda, assistides per l’Escola Torroja. No és fins l’any 1980 que aquestes dues escoles no funcionen de manera independent i són conegudes com Escola Sant Joan i Escola Cal·lípolis, respectivament.

En 10 anys el centre va multiplicar per dos el nombre d’alumnes, va passar de 1.648 l’any 1973 a 3.784 l’any 1982. Va créixer també exponencialment el nombre de professors, de 55 docents que tenia l’escola el 1973 va passar a 131 l’any 1982. L’any 1983 neix la revista escolar L’Estel, altaveu de l’activitat del centre i que encara avui es continua publicant.

El curs 1984-1985 es crea la primera AMPA del centre que va tenir com a responsables els pares Alejandro Caburrasi i José Plou.

L’abril de l’any 1990, coincidint amb el 25è aniversari de l’Escola, es celebra un homenatge al Dr. Antoni Torroja i Miret, que serveix els alumnes per descobrir la seva figura i l’empremta que va deixar al municipi.

Premis i reconeixements

El centre ha rebut nombrosos premis i reconeixements en l’àmbit docent. L’any 1990 va ser guardonat amb el premi Baldiri Reixac, atorgat per la Fundació Jaume I, per la seva trajectòria d’escola catalana. També ha rebut el Premi sobre Els processos d'ensenyament de la lectoescriptura, atorgat per la Generalitat de Catalunya l’any 2000 o el Premi Sambori, atorgat per Òmnium Cultural, l’any 2012.

Directors

Al llarg d’aquests 50 anys han dirigit el centre Antònia Savé Mestre, Ma. Dolors Solé Casas, Antonio Vicens Montserrat, Miquel Bertran, Domingo Rodón Forés, Ma. Teresa Mas Adell, Albert Vendrell Aragoneses i des del curs 2004-2005 Carme Negrillo Falcó.

El record...

Els meus tres fills i jo sempre que parlem de la nostra escola, "el Torroja", coincidim en reconèixer que hem tingut la sort de pertànyer a una comunitat d'aprenentatge que ha anat més enllà de les aules. Jo com a alumna des de 1965, l'any de la seva inauguració, mestra i mare d'alumnes i ells com a alumnes estem molt agraïts per tot allò que l'escola A. Torroja i Miret ha significat en la nostra formació acadèmica i, sobretot, personal.

Teresa Roigé Riba, alumna, mestra i mare dels alumnes Robert, Adrià i Helena

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."