Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

Creu de la Beguda

Les creus de terme, que tenien com a objectiu marcar els diferents territoris de cada municipi, se solen trobar a l'entrada de les poblacions, o bé a la vora dels seus camins d'accés, i són uns importants elements monumentals que s'han de tenir en compte a l'hora de posar en valor el patrimoni de cada municipi. La creu de terme més coneguda de Vila-seca és la creu de la Beguda, que es troba actualment al raval de la Mar, en el que abans era el camí de la Pineda, prop de l'encreuament entre aquesta via i els antics camins del Terrer i del Mas de la Sana. S'han trobat referències a la creu de la Beguda en documentació del segle XVI, però el seu origen devia ser medieval. De fet, segons Agustí M. Gibert, a la seva vora s'escollien durant la nit de Reis els jurats del terme de Salou, ja que, tot i que actualment es troba ja dintre del nucli urbà de Vila-seca, durant l'Edat Mitjana aquesta creu estava integrada dintre del territori de Salou. Originàriament, la creu de la Beguda era de pedra tallada, però durant els aldarulls que es van ocasionar amb l'esclat de la Guerra Civil, l'any 1936, es va destruir aquest element patrimonial en considerar-lo un símbol religiós. L'únic que se'n va salvar va ser el pedestal de pedra, sobre el qual es va col·locar posteriorment una creu de ferro forjat realitzada pel ferrer Antoni Mas (pare), que és la que encara es conserva ara.

Pineda Vaquer Ferrando

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."