Traductor

Els llocs
Edificis i elements singulars

Castell de Vila-seca

El seu origen es remunta al segle XII. La torre de l'homenatge del castell és l'edificació més antiga de l'actual castell. Aquesta torre de planta quadrangular disposa d'un perímetre interior de 5,10 x 4,25 m. i els seus murs exteriors, construïts amb grans carreus, tenen un gruix de gairebé dos metres. Tant per les seves característiques com per la seva estructura, alguns historiadors atribueixen els seus orígens al període romà. Durant el seu pas per diferents propietaris, l'edifici va patir reformes i modificacions que van donar com a resultat un castell d'aspecte neomedieval, amb àmplies finestres a la planta noble i terrat amb matacà i merlets, així com balcons sortint a la torre angular. La torre primitiva va quedar unida a la casa mitjançant un pas elevat. Revestit per la part exterior, el primer pis va ser convertit en un saló amb mirador neogòtic, mentre que la planta baixa es va conservar intacta. L'acabament superior va enlairar ostensiblement l'alçada original. Aquesta meritòria restauració i reconstrucció permet contemplar actualment un conjunt arquitectònic que conserva els seus elements i trets més valuosos.

Destacat

Àudio de la conferència "El Senyoriu del Castell de Solcina del segle XII fins a l'actualitat" pronunciada pel Sr. Ramon Farriol i Clavé el 8 d'octubre de l'any 1999 a la Biblioteca de Vila-seca

Vídeo

Bibliografia

  • ALMERICH i SELLARÈS, Lluís. Els castells de Catalunya: nomenclàtor històric, toponímic per comarques. Barcelona : Millà, 1984. P. 160. ISBN 84-7304-111-9.
  • ALOGUÍN i PALLACH, Ramon. Guia de fortificacions de Tarragona. Tarragona: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Tarragona: JTFM Associats, 1998. Pp. 122-124. ISBN 84-7320-071-3.
  • CATALÀ i ROCA, Pere (ed.). Els castells catalans: Vol. IV. Barcelona: Rafael Dalmau, 1990. Pp. 111-119. ISBN 84-232-0292-5.
  • FARRIOL i CLAVÉ, Ramon. Senyoria del castell de Vila-seca de Solcina. Pont de Fusta : Revista de Vila-seca i de Salou, 2000, núm. 239, p. 12-13.
  • FARRIOL i CLAVÉ, Ramon. La senyoria del Castell de Vila-seca. Vila-seca, 1999. [Text manuscrit].
  • LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. Vila-seca i Salou: el seu passat monumental. Vila-seca-Salou: Agrupació Cultural de Vila-seca-Salou, DL 1984. (Monografies de Vila-seca i Salou ; 9). ISBN 84-398-1764-9.

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."