Traductor

Fons històrics
Edat mitjana

"">

Carta de franquesa (1370)

Transcripció de la carta de franquesa de l'any 1370 atorgada pel rei Pere III als habitants de Vila-seca.

Arxiu Històric Municipal

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."