Traductor

Els llocs
Jaciments arqueològics

Cal·lípolis

La vil·la romana de «Cal·lípolis» està situada a la partida del Prat d'Albinyana, prop de la Pineda, en terrenys que ara són propietat de l'Autoritat Portuària de Tarragona. La vil·la de Cal·lípolis va tenir una gran activitat al segle II d.C. Es tractava d'un nucli residencial d'una superfície aproximada d'uns 10.000 metres quadrats i era un centre de producció agrícola i pesquera i, alhora, sortida dels productes agrícoles que es conreaven a l'entorn.

L'any 1960 s'hi va trobar l'anomenat «Mosaic dels Peixos», exposat al Museu Arqueològic de Tarragona. L'Autoritat Portuària de Tarragona, que va adquirir els terrenys l'any 1994, va decidir investigar el jaciment, delimitar-lo i fer aflorar els seus vestigis. Les excavacions fins ara realitzades han permès de conèixer, a més de les estructures de les seves habitacions, clavegueram, abocadors de deixalles, termes, etc., les restes d'un petit port romà per al trànsit de mercaderies, la base d'un gran edifici o nau, d'instal·lacions industrials similars a les trobades al port de Tarragona, i l'ancoratge d'una grua que potser podia haver estat utilitzada tant per a la construcció del magatzem com per a les feines d'estiba i desestiba dels vaixells.

Destacat

Àudio de la conferència La vil·la romana de Cal·lípolis pronunciada pel Dr. Josep Maria Macias i Solé el 9 de març de l'any 1995 a la Biblioteca de Vila-seca.

 

Vídeos del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: El mosaic dels peixos: història d'una restauració

El Mosaic dels Peixos ha estat objecte d'un procés de conservació-restauració, en el marc del nou projecte de renovació del Museu Arqueològic de Tarragona. La primera fase d’estudi i de treballs de conservació es va coordinar entre el MNAT i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), i va consistir en l’estudi de les causes de degradació del mosaic per establir les bases de les futures actuacions sobre aquest. La segona fase d'intervenció ha consistit en aturar els processos de degradació i assegurar la seva preservació, així com millorar la seva presentació, d'acord als nous criteris de conservació-restauració. Aquest vídeo és un resum de com s'ha anat treballant als llarg dels mesos mentre es duia a terme el procés de restauració. El mosaic restarà protegit fins a la inauguració del nou Museu.

Bibliografia

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."