Traductor

Fons històrics
República i Guerra Civil

"">

Bloque Obrero y Campesino (1932)

Document de constitució i reglament del Bloque Obrero y Campesino de Vila-seca, fundat l'any 1932. La comissió organitzadora l'encapçalaven Juan Aguiló Ferran i Bartolomé Laredo Masip.

La primera junta directiva la conformaven: José Gómez Garrabé (president), Ramon Ferran Granell (vicepresident), José María Canaldas Xatruch (secretari), Bartolomé Laredo Masip (tresorer) i Antonio Figuerola Aguiló (bibliotecari).

Original conservat a l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona

Enllaç

"La biblioteca pública ha de ser una institució bàsica en la comunitat pel que fa a la recopilació, preservació i promoció de la cultura local en tota la seva diversitat."